CONDICIONS D’ÚS WEB

Les presents condicions són els termes i condicions amb els quals vostè (l’Usuari) i LE PALACETE, regulen l’ús i gaudi de la web de LE PALACETE. Ser usuari de la web de LE PALACETE implica que Vè. reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que es derivi de la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si Vè. no està d’acord amb aquestes condicions li preguem que no continuï usant aquesta web.

1.- Objecte de la web.

La web de LE PALACETE (d’ara endavant la web) s’ha realitzat amb objectiu merament informatiu per als seus usuaris, que disposen d’informació que s’ofereix de forma gratuïta i accessible per a tothom sense necessitat d’abonar cap import a cap moment de l’accés. És sobre aquest entorn especialment, sobre el qual com LE PALACETE desitja establir les presents condicions i limitacions d’ús, que s’estén i afegeix en totes les clàusules complementàries i no contradictòries a les quals puguin cobrir altres parts de la web subjectes a condicions generals i/o particulars.
Fins i tot unes “Condicions Particulars” en el cas de ser necessari per a serveis concrets. Aquestes últimes “Condicions Particulars” hauran de ser posades a la disposició de l’Usuari de forma fefaent per qualsevol mitjà i visades de forma específica per l’Usuari, abans que ambdues parts les considerin acceptades i obrin en conseqüència.

2.- Limitacions d’ús i protecció de la informació i continguts de www.lepalacete.com.
El contingut i la informació a la qual pugui accedir l’usuari a través de la web, principalment mitjançant el cercador o dins de l’espai reservat per a usuaris registrats, són propietat de LE PALACETE. Es pot visualitzar aquesta informació per a usos personals, informatius i no comercials. Però està prohibit copiar, distribuir, executar, reproduir, llicenciar, transferir o vendre qualsevol tipus d’informació que s’extregui de la web de LE PALACETE i especialment del cercador d’usuaris.
LE PALACETE realitza canvis puntuals en la informació, inserint marques d’aigua amb tecnologia de xifrat, que no alteren el contingut ni significat de la mateixa en grau algun, però que permeten la detecció de comercialitzacions il·lícites de la seva base de dades i la procedència d’aquestes comercialitzacions, així com la data i IP d’extracció. LE PALACETE podrà provar la captació il·lícita d’informació i, per tant, exigirà les penes tipificades en el codi penal referent a l’apropiació indeguda de bases de dades.

3.- Drets d’autor i marques.
La propietat intel·lectual i industrial, marques comercials, gràfics, imatges, logotips, informació i icones visibles al Web de LE PALACETE són de propietat exclusiva de LE PALACETE o si escau de l’entitat o col·lectiu que ha autoritzat la seva inclusió. Tot el contingut i el seu format estan protegits per les lleis en vigor d’àmbit nacional i internacional.
L’ús interessat de qualsevol contingut que es trobi al Web de LE PALACETE queda absolutament prohibit, tret que existeixi concessió d’una llicència per escrit.

4.- Política de privadesa.

L’objectiu de la política de privadesa de LE PALACETE és complir al màxim la legislació vigent de protecció de dades personals. Per a qualsevol dubte sobre aquest tema, així com per exercir el seu dret d’oposició, rectificació o cancel·lació de les seves dades en les nostres bases de dades haurà d’identificar-se de forma fefaent i dirigir-se per escrit a: LE PALACETE, *Carrer *Legalitat 10 – 08024 Barcelona, o a través de l’adreça d’E-mail: info@lepalacete.com.

LE PALACETE no utilitzarà la seva informació sense el seu permís a excepció de la seva adreça de correu, quan ho requereixi, per mantenir una conversa que sigui iniciada per Vostè, a més de facilitar-li, en la mesura del possible i sense estar obligat a cap moment a això, una forma en la qual pugui administrar la seva pròpia informació i serveis. En usar la Web LI Palacete.com. Vostè ens està autoritzant a emmagatzemar el rastre deixat per la seva adreça IP amb el propòsit d’administrar els sistemes, millorar l’efectivitat del Web i fer estudis estadístics globals, així com com mesurada de seguretat i per respondre davant requeriments judicials si fos el cas. L’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar “*cookies” configurant per a això el seu navegador. En aquest cas, és possible que algunes de les funcionalitats del web no funcionin adequadament. En ocasions, en els formularis en els quals es recullen dades se sol·licita l’autorització per enviar-li novetats sobre el servei de LE PALACETE i/o de tercers, i puntualment realitzar enquestes per conèixer el nivell de satisfacció de l’Usuari sobre el servei.
LE PALACETE, en la seva qualitat de propietària i gestora del Web, no podrà vendre ni llogar a terceres organitzacions la seva llista d’Usuaris i dades de contacte, encara que si és possible que dins de les comunicacions que faci directament s’incorpori informació de terceres organitzacions que LE PALACETE entengui d’interès especial per a l’Usuari, podent oposar-se a aquest tractament a qualsevol moment segons recull la nostra política de privadesa.

5.- Responsabilitat.

LE PALACETE no es fa responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat en l’ordinador de l’Usuari, fallades en la transmissió i defectes del fabricador de programari. Aquest web està preparat per defecte per ser visualitzat en navegadors Microsoft Internet Explorer en les seves versions 8 o superiors, Firefox, *Chrome, Opera, Safari amb sistemes operatius Windows 95, 98, 2000, XP i *NT4, *Mac US. LE PALACETE no respon de la falta de visualització d’informació rellevant que poguessin produir-se en un altre tipus de combinació possible de navegadors i/o sistemes operatius.
Vostè és l’únic responsable del que succeeixi en el seu propi Equip, i haurà de prendre les mesures de seguretat adequades per protegir la informació allotjada en el mateix, per evitar pèrdues o danys causats per descàrregues des del Web Respecte de la informació a la qual pugui accedir l’usuari a través de la web, a causa de les diferents fonts d’obtenció de la mateixa i el seu procés d’enregistrament, LE PALACETE no garanteix la correcció absoluta de la mateixa i per això l’Usuari no podrà exigir responsabilitat alguna per danys i perjudicis derivats d’errors en la informació subministrada.

6.- Modificacions.

LE PALACETE podrà variar les presents condicions a qualsevol moment, encara que no és intenció que sigui freqüent, publicant en aquesta mateixa pàgina les dates de les modificacions i entrant en vigor de forma immediata. Si per canvi legislatiu o resolució judicial deixa de ser aplicable una part de les presents condicions, aquestes clàusules seran anul·lades, però les altres seran perfectament vàlides i romandran en vigor. El fet de continuar usant el nostre Web implica que Vostè accepta aquestes condicions i es compromet a acceptar les modificacions realitzades en les mateixes, obligant-se a revisar aquesta pàgina amb freqüència. En cas de no acceptar aquestes condicions, no ha de seguir visitant el Web de LE PALACETE.

7.- Independència.

Els continguts de LE PALACETE no tenen cap línia política ni es recolza cap ideologia o grup polític-social ni empresarial per sobre d’un altre.