Le Palacete va ser construït l’any 1922 per encàrrec de Sebastià Murtra, obra de l’arquitecte Josep Pujol i Brull

historia-hotel-le-palacete-barcelona

Le Palacete va ser construït l’any 1922 per encàrrec de Sebastià Murtra, obra de l’arquitecte Josep Pujol i Brull. Finca entre mitgeres, consta d’un pati posterior a què s’accedeix per un porxo cobert en planta baixa, creant un espai de cotxera pavimentat amb llambordes originals, actualment la zona de recepció. També es coneix com a Palauet Murtra.

La composició de la façana es resol amb tres obertures per planta, conformades en planta baixa, per arcs de mig punt i ampits de balustres de pedra artificial. El parament de façana es recolza sobre un sòcol d’estucat que imita carreus de pedra i presenta, a l’altura de les arrencades dels arcs, una franja de motius escultòrics florals. També les claus dels arcs estan decorades amb motius escultòrics d’origen vegetal. El gran porxo lateral d’entrada al jardí està configurat per un arc rebaixat i tancant el porxo trobem una reixa de ferro amb motius florals molt delicats que es repeteixen a les reixes de les finestres de la planta baixa. A la planta primera l’estuc és llis, excepte les cantonades, que es marquen amb imitacions de cantoneres de pedra artificial. Les tres finestres tenen grans trencaaigües recolzats en mènsules i frontons decorats amb motius vegetals. Dels muntants de cada finestra neixen, a l’altura de les llindes, dues pilastres. L’edifici es remata amb una potent cornisa sobre la qual apareixen les pilastres i el conjunt es converteix en l’acabament de la terrassa de la planta segona.

Des de l’espai cobert lateral s’accedeix al Palauet per una escala monumental de marbre amb una barana amb motius escultòrics vegetals adornada per una escultura incorporada amb el motiu del cap d’un drac de ferro. A tot l’interior de l’edifici trobem elements propis de l’època, com un mosaic hidràulic amb motius florals i molt colorits, suports ceràmics de ceràmica esmaltada i tancaments de fusta amb motius florals. Des del hall d’entrada es dóna pas a l’escala principal de l’edifici, de gran bellesa, decorada amb guixeries, esgrafiats i amb una barana de ferro forjat i passamans de fusta que acaba amb l’escultura del drac.